Termeni de utilizare

Prezenţii termeni de utilizare prevăd condițiile în care Hotels Combined Pty Ltd ACN 122 130 554 (noi, al nostru sau ale noastre) furnizează acces la site-ul Web şi la Informaţii.
Definiții
În cadrul prezenţilor termeni de utilizare:
Informaţiile se referă la toate informaţiile disponibile pe site-ul Web inclusiv:
 1. disponibilitatea camerelor de hotel;
 2. tarifele camerelor de hotel;
 3. descrierile şi fotografiile hotelului;
 4. facilităţile hotelului;
 5. evaluările clienţilor; şi
 6. comentariile editorilor;
Scopul acceptat înseamnă scopul comparării tarifelor şi serviciilor de cazare în hotel în cazul efectuării de rezervări şi/sau aranjamente turistice. Se exclude republicarea sau refurnizarea informaţiilor sau a oricărei părţi a acestora către consumatori prin mijloace electronice;
Ofertă de la terţi se referă la bunurile şi serviciile oferite spre vânzare de către un terţ;
Site Web se referă la site-ul Web aflat la ro.hotelscombined.com.
Acces
Prin accesarea site-ului Web:
 1. sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile; şi
 2. garantaţi că aţi împlinit vârsta de 18 ani.
Activități interzise
Nu aveţi voie:
 1. să reproduceţi în formă materială să publicaţi să comunicaţi către public sau să adaptaţi Informaţiile sau părţi ale acestora cu alt scop decât Scopul acceptat;
 2. să accesaţi sau să monitorizaţi Informaţiile sau părţi ale acestora cu ajutorul unor metode automate de tip robot spider sau scraper sau a altor metode de acest tip fără consimţământul nostru în scris;
 3. să încălcaţi restricţiile impuse în antetele de excludere a roboţilor de pe Site-ul Web sau să omiteţi ori să vă sustrageţi de la măsurile implementate pentru prevenirea sau limitarea accesului la Site-ul Web;
 4. să luaţi măsuri care presupun sau care pot presupune o încărcare nerezonabilă sau disproporţionat de mare a infrastructurii noastre;
 5. să încercaţi modificarea, traducerea, adaptarea, editarea, decompilarea, dezasamblarea sau descompunerea programelor software utilizate de noi în legătură cu Site-ul Web.
Despăgubire
Aveți obligaţia de a ne despăgubi pentru toate costurile, revendicările, solicitările, răspunderile, cheltuielile, daunele şi pierderile cauzate de utilizarea Informaţiilor sau a oricărei părţi a Informaţiilor cu alte scopuri decât cel acceptat.
Verificarea informaţiilor şi asumarea riscului
Verificarea informațiilor
Trebuie să verificaţi corectitudinea Informaţiilor înainte de a accepta sau utiliza oricare din Ofertele terţe.
Asumaarea riscului
Vă asumaţi întregul risc în ceea ce priveşte:
 1. utilizarea site-ului Web şi a informaţiilor; şi
 2. acceptul şi utilizarea oricărei oferte venite din partea terţilor.
Fără garanție
Nu garantăm:
 1. corectitudinea, calitatea, completitudinea sau siguranţa Site-ului Web a Informaţiilor şi a Ofertelor terţe;
 2. că Site-ul Web şi Informaţiile vor fi lipsite de erori de viruşi, neîntrerupte sau neafectate de utilizări neautorizate sau de către hackeri.
Răspundere
Limitare
În măsura în care termenii specificaţi de către Legea practicilor comerciale 1974 (Cth) se aplică în cazul serviciilor prestate de noi răspunderea noastră pentru încălcarea acestor termeni este limitată la repetarea prestării sau la plătirea costului unei astfel de repetări.
Excludere
Cu excepţia termenilor care nu pot fi excluşi prin lege toţi termenii care nu sunt exprimaţi în mod expres în prezenţii Temeni de utilizare sunt excluşi.
Limitarea răspunderii
În conformitate cu clauza 7.1 de mai sus răspunderea maximă agregată pe care ne-o asumăm este limitată la suma de 100 dolari australieni.
Absolviri de răspundere
Nu ne asumăm răspunderea (contractuală în caz de litigiu sau în alte cazuri) în nicio circumstanţă pentru eventuale pierderi sau daune ulterioare speciale accidentale sau indirecte inclusiv pierderea de profit care pot lua naştere din prezenţii Termeni de utilizare.
General
Integralitate
Prezenţii temeni de utilizare cuprind în integralitate prevederile acceptate de comun acord de către părţi şi au prioritate faţă de toate comunicatele anterioare dintre părţi.
Amendamente şi derogări
Prezenţii temeni de utilizare pot fi amendaţi sau modificaţi în orice moment fără o înştiinţare prealabilă.
Legislaţie guvernantă şi jurisdicţie
Prezenţii termeni de utilizare sunt guvernaţi şi trebuie constrânşi în conformitate cu legislaţia în vigoare din New South Wales. Sunteţi de acord cu jurisdicţia integrală a judecătoriilor acestui stat şi a Commonwealth-ului din Australia în ceea ce priveşte toate aspectele generate de sau corelate cu prezenţii termeni de utilizare.